วัดมหาธาตุ

Category: Uncategorised Published: Sunday, 21 January 2018 Written by Super User

พระปรางทรงยอดกลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน สูงประมาณ 20 เมตร อยู่ด้านซ้ายของพระวิหาร เป็นศิลปะแบบลพบุรี ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยา ยอดพระปรางค์ส่วนบนมีภาสลักเป็นภาพเทพพนม ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2526 

วิหารวัดมหาธาต สภาพทั่วไปชำรุดไม่มีหลังคา คงปรากฏแต่เสาด้านหน้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบบเสาวิหารในสมัยอยุธยา มีบัวหัวเสาเป็นบัวกลม มีทางขึ้นด้านหน้าทางเดียว ด้านหลังพระวิหารมีทางเดินเชื่อมกับระเบียงคดออกไปสู่ลานพระธาตุได้ มีพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นพระประธาน 1 องค์ เป็นลักษณะช่างสกุลเมืองสรรค์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช เสด็จประพาสต้นเมืองแพรกศรีราชา พ.ศ.2444 

Hits: 172