เกี่ยวกับเรา

Category: Uncategorised Published: Sunday, 21 January 2018 Written by Super User

www.chainatday.com

359 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. 081-2844813 

ธุรกิจในยุคของการแข่งขัน การตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะให้โอกาสเราได้สร้างงานสู่กลุ่มเป้าหมาย
มาต่อยอดธุรกิจกับเรา (www.chainatday.com) วันนี้...ที่เรากล้าการันตีว่าเราให้คุณมากกว่าโฆษณา...และคนในยุคปัจจุบัน
การใช้อินเตอร์เน็ตในสังคมทุกวันนี้ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมค้นหาข้อมมูลต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเว็บไซต์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สิ่งที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่า เมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบอื่นๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การตระหนักถึงคุณค่าของทุกสิ่งที่มีอยู่ของเมืองชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก


- เพื่อเผยแพร่ชีวิตของคนชัยนาทให้เป็นที่ประจักษ์เริ่มตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

- เพื่อเผยแพร่และเทิดทูนบรรพชนของคนชัยนาทให้เป็นรู้จักอย่างแท้จริง

- เพื่อเผยแพร่งานเชิงสถาปัตย์ สกุลช่างและอดีตประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองสวยงามของเมืองชัยนาท

 - เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือไม่เคยพูดถึงมาก่อน

 - เพื่อเป็นตัวกลางเปิดช่องทางทางการค้าแบบมีคุณธรรม

 - เพื่อเป็นกลุ่มงานประสานงานการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทแบบเชิงลึกและเชิงรุก

 โทร. 081-2844813  ไอดีไลน์ abird01 

ธุรกิจในยุคของการแข่งขัน การตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะให้โอกาสเราได้สร้างงานสู่กลุ่มเป้าหมายมาต่อยอดธุรกิจกับเรา (www.chainatday.com) วันนี้...ที่เรากล้าการันตีว่าเราให้คุณมากกว่าโฆษณา...และคนในยุคปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตในสังคมทุกวันนี้ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมค้นหาข้อมมูลต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สิ่งที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่า เมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การตระหนักถึงคุณค่าของทุกสิ่งที่มีอยู่ของเมืองชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Hits: 97