→ ครัวริเวอร์ไซต์ 

978 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท  คุณ วุฒิชัย เจริญศรี  กรรมการผู้จัดการ   โทร. Tel.056-477798,09-0561-4898 

→ ห้องอาหารชมบัว

1013 หมู่ 4 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยนาท 17000

โทร : 056-410800 ,096-778-4457

→ ห้องอาหารโรงแรมมนตรี
เปิดเวลา 06.30 น. - 23.00 น.
ที่อยู่ : 309/30 ถ. พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย (อาหารไทย, จีน) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1523–4

→ สุกี้หม้อไฟเถ่าชิ้ว
เปิดเวลา 07.00 น. - 15.00 น.
ที่อยู่ : 21/10 ถ. พรหมประเสริฐ ต. ในเมือง (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว, สุกี้) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1431

→ นำชัย คอฟฟี่ เฮ้าส์
เปิดเวลา 07.00 น. - 20.00 น.
ที่อยู่ : ในโรงแรมนำชัย 63/22 ถ. คงธรรม ต.ในเมือง (อาหารตามสั่ง) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1724-5

→ เรือนแพ
เปิดเวลา 08.00 น. - 22.00 น.
ที่อยู่ : 5 ถ. ชัยณรงค์ หน้าศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง (ปลาแม่น้ำ, ไทย, จีน) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 56411 625, 0 5641 1825

→ แพอาหารรุ่ง
บนเส้นทางไปเขื่อน มีอาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ เปิด 09.00-22.00 น.
ที่อยู่ : 185 หมู่ 2 ต. บ้านกล้วย อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 2779

→ ปุ๊
ที่อยู่ : 222 ถ. พหลโยธิน ต. บ้านกล้วย (อาหารตามสั่ง, พื้นเมือง) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 2402, 0 5641 6506

→ ครัวท่าลาภ
ที่อยู่ : 236 หมู่ 7 ต. ธรรมมูล (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ) เปิด 09.30-21.00 น. อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 4356

→ สวนอาหารเรือนไม้
ที่อยู่ :ใกล้สำนัก งานเเรงงานจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 08 1944 9955

→ ลาบเป็ด
ที่อยู่ :372 ม.5 ถ. ชัยนาท - ตาคลี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 
โทรศัพท์ : 0 5641 4149 ์

→ ร้านกินปลา
ที่อยู่ : ถ. วัดสิงห์ - ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5646 1417
อำเภอมโนรมย์

→ สำรับกับข้าว นางวาสนา โพธิ์สวัสดิ์ เจ้าของร้าน
44 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.056-421044,0877165428

→ ครัวลูกแม่พยุง นางโสพิณ ไทยกิม เจ้าของร้าน
44 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.056-421044,0877165428

→ อ้อมหมูกระทะ นางอ้อมจิต แซ่วุ่น
ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.086-9375273

 

 

 

 

 

ร้านอาหารแนะนำในชัยนาท

Category: Uncategorised Published: Wednesday, 10 January 2018 Written by Super User

→ ครัวริเวอร์ไซต์ 

978 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท  คุณ วุฒิชัย เจริญศรี  กรรมการผู้จัดการ   โทร. Tel.056-477798,09-0561-4898 

→ ห้องอาหารชมบัว

1013 หมู่ 4 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยนาท 17000

โทร : 056-410800 ,096-778-4457

→ ห้องอาหารโรงแรมมนตรี
เปิดเวลา 06.30 น. - 23.00 น.
ที่อยู่ : 309/30 ถ. พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย (อาหารไทย, จีน) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1523–4

→ สุกี้หม้อไฟเถ่าชิ้ว
เปิดเวลา 07.00 น. - 15.00 น.
ที่อยู่ : 21/10 ถ. พรหมประเสริฐ ต. ในเมือง (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว, สุกี้) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1431

→ นำชัย คอฟฟี่ เฮ้าส์
เปิดเวลา 07.00 น. - 20.00 น.
ที่อยู่ : ในโรงแรมนำชัย 63/22 ถ. คงธรรม ต.ในเมือง (อาหารตามสั่ง) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 1724-5

→ เรือนแพ
เปิดเวลา 08.00 น. - 22.00 น.
ที่อยู่ : 5 ถ. ชัยณรงค์ หน้าศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง (ปลาแม่น้ำ, ไทย, จีน) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 56411 625, 0 5641 1825

→ แพอาหารรุ่ง
บนเส้นทางไปเขื่อน มีอาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ เปิด 09.00-22.00 น.
ที่อยู่ : 185 หมู่ 2 ต. บ้านกล้วย อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 2779

→ ปุ๊
ที่อยู่ : 222 ถ. พหลโยธิน ต. บ้านกล้วย (อาหารตามสั่ง, พื้นเมือง) อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 2402, 0 5641 6506

→ ครัวท่าลาภ
ที่อยู่ : 236 หมู่ 7 ต. ธรรมมูล (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ) เปิด 09.30-21.00 น. อำเภอเมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5641 4356

→ สวนอาหารเรือนไม้
ที่อยู่ :ใกล้สำนัก งานเเรงงานจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 08 1944 9955

→ ลาบเป็ด
ที่อยู่ :372 ม.5 ถ. ชัยนาท - ตาคลี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 
โทรศัพท์ : 0 5641 4149 ์

→ ร้านกินปลา
ที่อยู่ : ถ. วัดสิงห์ - ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0 5646 1417
อำเภอมโนรมย์

→ สำรับกับข้าว นางวาสนา โพธิ์สวัสดิ์ เจ้าของร้าน
44 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.056-421044,0877165428

→ ครัวลูกแม่พยุง นางโสพิณ ไทยกิม เจ้าของร้าน
44 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.056-421044,0877165428

→ อ้อมหมูกระทะ นางอ้อมจิต แซ่วุ่น
ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.086-9375273

Hits: 425